Organisaties

  • Mooij Zorg is en wordt ingeschakeld bij activiteiten van organisaties die werken aan de kwaliteit van de zorg, zowel bij de opzet ervan als de controle op de geleverde prestaties.
  • Mooij Zorg levert op maat advies aan zorgverleners, zorg inkopers en overige instanties die met zorg te maken hebben, zoals gemeenten.
  • Mooij Zorg wordt ook betrokken bij beleidsadvisering, klachtenbehandeling en onafhankelijke klantondersteuning.

Actuele opdrachten voor werkzaamheden zijn:

Opdrachtgever is bijvoorbeeld een grote landelijk werkende zorgverzekeraar, een grote landelijke koepelorganisatie van cliëntenraden en gemeenten.

  • Advisering en beleidsontwikkeling compliance controleplan
  • Uitvoeren van controles op de kwaliteit van de zorg bij zorginstellingen (namens de inkoper)
  • Controle op uitvoering van de rechtmatigheid en doelmatigheid van verstrekte persoonsgebonden budgetten.
  • Uitvoering Pilot: “Zeggenschap in Zicht”: het in kaart brengen in welke mate een klant zeggenschap (inspraak en invloed) heeft in een organisatie.
Advertentie