Over Mooij Zorg

  •  Drs Joke Mooij heeft in 2009 Mooij Zorg opgericht en heeft jarenlange ervaring met zorgvragen, zorgbeleid en advisering aan organisaties.
  • Opleiding verpleegkundige A en B, wijkverpleegkundige, doctoraal gezondheidswetenschappen en is BIG geregistreerd.
  • Werkervaring in psychiatrie/psychotherapie, asielzoekers, GGD, gemeenteraad en vanaf 2002 tot en met 2015 verantwoordelijk voor materiële controle, klachtenbehandeling en de kwaliteit van de AWBZ/WLZ zorg bij een grote, landelijk werkende Zorgverzekeraar, voorheen Unive, nu coöperatie VGZ.
  • Is mentor en gediplomeerd bewindvoerder.
  • Is aangesloten bij de coöperatie van Zelfstandige Zorgprofessionals (richtlijnen, protocollen, klachtenprocedure).
  • Is lid van de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland), is opgenomen in het kwaliteitsregister met specialisatie wijkverpleegkundige en GGZ .
  • Is BIG geregistreerd (9010568530).

In 2009 ben ik begonnen met Mooij Zorg omdat ik zag dat mensen en organisaties in toenemende mate het spoor bijster raakten in Zorg land. De combinatie beleid en praktijk stelt me in staat om zorgvragen aan te pakken en op te lossen. Mijn passie is om beleidskaders daadwerkelijk te verbinden met eigen regie en kwaliteit van leven. Ik ben gespecialiseerd in “moeilijke” zorgvragen, waarbij maatwerk nodig is. 

Ter ondersteuning van mijn werkzaamheden heb ik in 2012/2016 bij het NTI NLP instituut in Limmen de training NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Systhemisch werk en de Coach opleiding gevolgd. In 2017 heb ik in Haarlem een training systemisch lichaamswerk gevolgd bij Stephanie Bussing, gericht op ziekte en gezondheidsvragen. 

Advertentie