Referenties

Amsterdam, 5 augustus 2019

Aan lezer,

Hierbij geef ik een referentie af voor Joke Mooij. Zij heeft de afgelopen periode ons zeer vakkundig en efficiënt bijgestaan bij de (indicatie) aanvragen die voor mijn moeder gedaan moesten worden ten aanzien van de zorg en het PGB traject. Alle contacten met zorgverleners en aanbieders, zorgkantoor en de verzekeringsmaatschappij heeft zij ter hand genomen. Zij is zeer doortastend, professioneel, gedreven, maar vooral liefdevol aan het werk gegaan. Zij heeft ons ook goed geadviseerd en begeleid in het proces.

Ik kan haar diensten zeer aanbevelen.

Vriendelijke groet, Robi Valkhoff

Begeleiding bij indicatie en PGB traject WLZ

Via een familielid zijn wij in contact gekomen met Joke voor het aanvragen van een PGB WLZ. Joke heeft ons geholpen om de wirwar van informatie en papieren rompslomp duidelijk te krijgen en onze rechten en plichten helder in kaart te brengen. Joke is altijd bereikbaar, voor een luisterend oor of voor advies. Bij een vraag via de mail is er altijd vlot een antwoord en ook telefonisch word je vaak dezelfde dag nog terug gebeld. Al met al een prettige samenwerking en een veilig gevoel.

C, A, juli 2018

Indicatie aanvraag PGB verpleging en verzorging bij zorgverzekeraar

“Als indicatie verpleegkundige heeft Joke ons uitstekend geholpen door de wirwar van de zorgverlening in Nederland bij onze pgb indicatie aanvraag wijkverpleging bij de zorgverzekeraar. Naast het feit dat zij in begrijpelijke taal de wirwar goed verhelderd voegt ze haar specialiteit voor ons en de zorgverzekeraar op effectieve wijze toe. Ze brengt rust als het nodig is, helderheid bij vragen of onbegrip en gepaste empathie naar de zorgvrager. Je kunt in alle fases van de indicatie aanvraag op haar terugvallen. Wij hebben haar ervaren als bereikbaar, betrouwbaar en geduldig.”

LB, mei 2018

Coördinatie, indicatie gemeente, indicatie aanvraag WLZ bezwaarprocedure WLZ en pgb WLZ

Ik heb Joke in 2015 benaderd voor het aanvragen van een WLZ-indicatie voor mijn zoon met zowel een psychiatrische zorgvraag als met een verstandelijke zorgvraag. Vanaf het eerste moment heb ik veel vertrouwen gehad in Joke als mens en als professional. Ze heeft me in alles zeer professioneel bijgestaan wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat wij een WLZ-indicatie voor onze zoon hebben gekregen. Na een lange weg met vele hobbels in gemeenteland, zorgland en tijdens het WLZ traject is het pgb traject positief afgerond. Ik geloof oprecht dat het zonder Joke niet gelukt zou zijn. Ik heb het als zeer prettig ervaren dat Joke mij tijdens dit ingewikkelde proces heeft geholpen. Daarnaast is het zeer prettig om je gehoord en gesteund te voelen door iemand die weet waar je doorheen gaat en hoe moeilijk het is.

LvR, juni 2017

Begeleiding en coaching zorgtraject Revalidatie/Zorgverzekeraar

Via een kennis, die zeer enthousiast was over Joke, zijn we in contact gekomen. Wij waren op dat moment radeloos, omdat mijn moeder na een CVA en met Parkinsonisme onvoldoende ondersteuning kreeg in het revalidatiecentrum. Men wilde stoppen met behandelingen en haar naar een andere afdeling overplaatsen. Door de begeleiding van Joke stonden we weer in onze kracht. Zij gaf ons zoveel argumenten en professionele informatie zodat we het gesprek aan konden gaan. Hierdoor hadden we opeens weer hoop en wisten we dat we niet onredelijk waren, maar dat het terecht was dat we voor mijn moeders welzijn vochten, op basis van emotie, maar ook op basis van kennis. Hierdoor zijn we in staat geweest om samen met Joke en met de hulp van de Zorgregelaar van een Zorgverzekeraar om het revalidatiecentrum te laten doen waar ze voor zijn. Door onze gezamenlijke aanpak is mijn moeder tegen alle verwachtingen in, nu al weer ruim 2 jaar thuis bij mijn vader. Dank voor de hoop en daadkracht die je ons gaf Joke. Warme groet, L

L,  november 2016

Begeleiding en coaching zorgtraject WLZ

Ik had veel zorg om mijn thuiswonende schoonouders en was redelijk radeloos over allerlei indicaties vanuit het Ciz etc. Kwam in die periode Joke Mooij tegen. Wat een geschenk! Iemand die luisterde naar de problematiek op dat moment. Iemand die het niet alleen snapte maar zich ook reëel inleefde in de situatie. Joke gaf heel veel belangrijke adviezen en handvatten om praktische en bureaucratische problemen direct op te lossen. Zij weet de wegen op een eerlijke en doeltreffende manier te bewandelen. Ik heb veel steun gehad aan haar.

L, november 2016

Indicatieaanvraag WLZ, zorgbeschrijving en zorgplan.

Via via ben ik in 2015 terecht gekomen bij Joke. Ik had opeens geen PGB meer en kon de zorgverleners niet meer uitbetalen. Na heel veel telefoontjes te hebben gepleegd samen met Joke heeft ze dat voor mij opgelost. Begin 2016 moest ik een nieuwe indicatie WLZ aanvragen voor mijn zoon. Ik heb toen Joke ook gevraagd om de nieuwe indicatie aan te vragen omdat ik het niet meer zag zitten met al die regeltjes.
Ik heb alle mappen met informatie afgeleverd en Joke heeft alles uitgezocht en op een rij gezet. Joke weet precies hoe ze iets moet verwoorden op een professionele manier. Na ongeveer vier weken kregen we bericht dat de aanvraag WLZ van mijn zoon was goedgekeurd! Super natuurlijk en erg blij mee.
November 2016 heb ik Joke weer benaderd om een zorgbeschrijving te maken voor een nieuwe zorgverlener en wederom weer goedgekeurd. Geen rompslomp met afkeuringen dat scheelt een hoop stress. Joke is nu nog bezig met een zorgplan, dan is alles goed geregeld.

Ik kan iedereen aanraden om Joke in te schakelen, ze is heel deskundig en professioneel.
Als de zorg van je kind goed geregeld is dan is dat heel wat waard.

R, november 2016

Zorgbeschrijving WLZ 

Nadat onze dochter vanuit de WMO overging naar de WLZ, moesten we na al die jaren opnieuw een PGB aanvragen.
De WLZ indicatie was geen probleem, maar de zorgbeschrijving voor begeleiding werd door het zorgkantoor tot twee maal toe afgekeurd.
Via via hoorden we van Joke, en hebben haar benaderd. We hebben haar de nodige gegevens uit het dossier gestuurd en daar ging ze mee aan de slag. Daarna heeft Joke, in goed overleg met ons, een nieuwe zorgbeschrijving opgesteld. Deze werd tot onze grote opluchting in een keer goedgekeurd. Zonder Joke was dit waarschijnlijk een lang en moeizaam traject geworden. Joke, nogmaals bedankt voor je professionele hulp!

D,  november 2016

Zorgbeschrijving PGB aanvraag WLZ:

Veel van de aanvragen en het schrijven van zorgbeschrijvingen e.d. hebben we in het verleden zelf gedaan, maar bij het wisselen van de ene naar een andere zorgverlener kwamen we er niet meer uit. Veel hangt af van het juiste woord/taalgebruik. Daarbij konden wij er niet meer zakelijk en met afstand naar kijken. Tegelijkertijd was het voor onze zoon zo belangrijk dat hij bij deze zorgverlener kon komen. Na het al jaren horen van veel goede ervaringsverhalen, hebben we toen de hulp van Joke gevraagd. Knap zoals iemand zo snel een goed beeld heeft van onze zoon met zijn specifieke hulpvraag. Snel en accuraat heeft ze ons geholpen. En de beschrijving werd in een keer goedgekeurd.

Dank je wel Joke!

M,   juni 2016

Indicatieaanvraag  WLZ: begeleiding , zorgplan en zorgbeschrijving 

Joke heeft ons geholpen met onze indicatie. Zij weet precies welke wegen bewandeld moeten worden. Als ouder sta je er soms ook te emotioneel in. Joke bekijkt het toch van een andere kant en begeleid je door het hele traject. Wij zijn erg tevreden en hebben haar al aan meerdere mensen aanbevolen!

J,   januari 2016

Begeleiding bij indicatie traject

Via via kregen wij over Joke te horen. Wij wilden graag een herindicatie aanvragen bij het CIZ maar door prive-omstandigheden zagen we daar erg tegenop.
Weer al die papieren rompslomp, niet precies weten hoe je iets moet omschrijven. Je gevoel wat teveel kan meespelen en je daardoor de verkeerde dingen opschrijft.
Aan de andere kant ook wel eng om een herindicatie aan te vragen want je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt.
Joke was hier heel duidelijk in. We gaan ervoor en ik kreeg eigenlijk een beetje een schop onder mijn kont in de goede zin van het woord.
Alle informatie goed verzamelen, ordenen en aan Joke gegeven. Zij heeft alles doorgenomen en de benodigde papieren opgevraagd en op de juiste manier ingevuld.
Alles opgestuurd en al snel kregen we bevestiging dat alles ontvangen was en nog geen week later de goedkeuring. Zo blij!! Dank je wel Joke voor je steun en hulp.

A,    januari 2016

Begeleiding en indicatie aanvraag voor mijn moeder van 90 jaar                

Ik heb de hulp ingeroepen van Joke om voor mijn ouder wordende en zelfstandig wonende moeder (90 jaar) te regelen, dat zij de benodigde zorg kan krijgen. Daarvoor heeft ze haar en mijn broers en zussen eerst uitgelegd waarom het belangrijk is dat een indicatie voor de WLZ (Wet Langdurige Zorg) wordt gegeven. In overleg met de beoogde zorgleverancier is een indicatie opgesteld, heeft het CIZ een huisbezoek gebracht en is zonder problemen een verblijfsindicatie met onbeperkte geldigheid gegeven. (Het gaat hierbij om een bedrag van ca € 50.000 per jaar voor zorg in natura).

De indicatie maakt het mogelijk, dat ze zelfstandig in haar eigen appartement kan blijven wonen en er dagelijks zorg wordt geboden. Joke helpt ook met de afspraken met de zorgleverancier en het zorgplan. Ze bereidt ons ook voor op de te verwachten verdere achteruitgang van de gezondheid van mijn moeder. Mijn moeder zegt zelf: “ik ben blij dat er iemand is die me helpt en weet hoe het allemaal in elkaar zit; daar kom ik op mijn leeftijd niet meer achter”.

M,     december 2015

Indicatieaanvraag  WLZ: begeleiding , zorgplan en zorgbeschrijving 

Ik heb Joke benaderd i.v.m. het aanvragen van een WLZ indicatie voor mijn zoon. Zelf kwam ik er door alle nieuwe regels en veranderingen niet meer uit.  Nadat ik Joke alle gevraagde informatie had gegeven, heeft zij zich ingelezen en daarna de indicatie gemaakt.  Al 4 weken na het insturen kregen wij bericht dat er voor mijn zoon een indicatie was afgegeven of te wel een zorgprofiel.
Omdat er hierna  nog meer ingestuurd moest worden, heb ik Joke weer benaderd voor het schrijven van het budgetplan, het zorgplan en de zorgbeschrijving.
De manier waarop Joke alles verwoordt en verwerkt is heel professioneel .
Ik heb een prettige samenwerking gehad en zonder Joke was mij dit nooit gelukt.

T,    november 2015

Indicatie aanvraag WLZ en begeleiding                          

Hiermee wil ik jullie laten weten dat voor onze dochter het indicatiebesluit voor de WLz is afgegeven. Dit had mij nooit gelukt zonder de hulp van Joke. Joke heeft mij geholpen met het aanvragen van de Wlz indicatie. Ik heb alle gegevens in mappen bij haar achtergelaten en Joke is hier mee aan de slag gegaan. Joke heeft mij op administratief gebied enorm geholpen. Tevens had Joke ook een luisterend oor voor mij. Want we weten allemaal , wanneer je een kind met een beperking hebt, het niet altijd even gemakkelijk gaat.

Joke. nogmaals dank voor al je hulp.   Liefs C,    oktober 2015

Indicatieaanvraag en begeleiding                                         

Wij hebben Joke Mooij gevraagd ons te helpen bij het aanvragen van een nieuwe indicatie WLZ. De indicatie voor onze zoon is binnen 8 weken door het CIZ goedgekeurd. De begeleiding welke wij bij het aanvragen hebben gehad was goed, wij waren er heel blij mee.

J,    augustus 2015

Mijn weg naar herstel                                                                     

In het jaar 2013 heb ik Joke als mentor gevraagd op advies van mijn vader. Joke en ik zijn samen naar de rechtbank gegaan nadat ik een verzoek daartoe had gestuurd. De reden, dat ik een mentor wilde is, dat ik een vast aanspreekpunt wilde, want van al die verschillende psychiaters werd ik tureluurs. Steeds weer een andere kijk op medicatie, wonen, participeren in de maatschappij. Van mij werd niet verwacht dat ik het zou redden in de maatschappij. Na mijn gedeeltelijk herstel kon ik uit de kliniek ontslagen worden, maar de kliniek bood mij niet de juiste woning waar ik verder kon werken aan mijzelf. Joke heeft voor mij een beschermde woonvorm gevonden en gezorgd, dat het met een persoon gebonden budget (PGB)  gefinancierd kon worden.  Zij is voor mij een vast aanspreekpunt en onderhoudt ook contact met de behandelaren en begeleiders. Zij ondersteunt mij in mijn herstel en met mijn terugkeer in de maatschappij.

M,     januari  2015

 

 

 

 

 

Advertentie