Particulieren

Mooij Zorg helpt U met de zorgvraag en het realiseren van oplossingen.

 • Het in kaart brengen van de zorgvraag
 • Het verzorgen van de juiste indicatieaanvraag
 • Het zoeken naar de juiste hulpverleners
 • Coördinatie van de verschillende partijen (hulpverleners, justitie, politie, huisarts, psychiaters, instellingen, rechtbank, bewindvoerder, mentor)
 • Het regelen van de financiering, bijvoorbeeld persoonsgebonden budget, de verantwoording en eventuele klachten en bezwaren behandelen
 • Het geven van begeleiding
 • Coaching

De mensen voor wie Mooij Zorg werkt hebben vragen over en/of beperkingen als gevolg van:

 • Psychiatrische problematiek, zoals psychose, depressie, schizofrenie, ADHD, autisme
 • Psychosociale problematiek
 • Somatische problematiek
 • Verstandelijke beperking

Wat bied ik?

Ik werk in de volgende stappen:

 • Wat is de zorg- en begeleidingsvraag?
 • Indicatie aanvragen
 • Informatie verstrekking bij gewenste financiering zorgvraag (keuze zorg in natura, PGB of particulier)
 • Zorgplan opstellen
 • Uitvoering coördineren
 • Waar afgesproken zelf begeleiding geven
 • Begeleiding van mantelzorgers, sociaal netwerk
 • Informatie verstrekking bij het zoeken en realiseren van een passende woonvorm
 • Zonodig ondersteuning bij problemen m.b.t. zorg en financiering
Advertentie